Företagsöverlåtelse

2018-07-12 13.44

KAMA Produkter AB blir del av en större koncern

Ny ägare till Kama Produkter AB är Conpipe Group AB, som är en del av Incita koncernen med säte i Kalmar. Tillträdande VD är Thomas Johansson som idag är VD i flera av koncernens dotterbolag. Förvärvet är en offensiv satsning för framtiden och stämmer väl med koncernens strategi, där flertalet framtida synergier kan identifieras.

Kama Produkter AB kommer i fortsättningen att drivas vidare med samma inriktning, samma personal och i samma lokaler som tidigare. Det förblir ett företag med entreprenörsanda med Kalmar som bas.

Jag tackar för mig och önskar den nya ägaren lycka till!

 Fredrik Kullman Tack Fredrik,

för att du har tagit väl hand om, och utvecklat Kama Produkter AB de senaste 10 åren. Parallellt, har vi i Incita-koncernen utvecklat vår dotterkoncern Conpipe Group AB, med produktion av bl.a. fordonskomponenter och legoprodukter i Halltorp och Bergkvara.
Conpipe Group AB, inklusive Kama Produkter AB sysselsätter för närvarande ca 50 heltidsanställda och beräknas omsätta drygt 100 MSEK under 2018.

Vi är väldigt glada att få välkomna Kama Produkter AB in under vårt paraply och vår gemenskap. Vi ser betydande synergieffekter vad avser framför allt marknad och produktutveckling. Vi tänker primärt inte ändra på något, vare sig vad avser marknad, inköp, produktion eller produktutveckling. Däremot kommer vi att ställa koncernens befintliga resurser avseende marknad och administration samt övriga stabsfunktioner till Kama Produkter AB:s förfogande.

Vi vill hälsa alla Kama-medarbetare, kunder och leverantörer välkomna in i Conpipe-och Incita- koncernen.

 Jan Eklund 
 Thomas Johansson 
Ägare
VD - Conpipe Group AB

Ladda ner nyhet som PDF

« Tillbaka
© Developed by CommerceLab